Hartenrijk

Praktijk voor EMDR, N.E.I. therapie, psychosociale therapie en verlieskunde

ouderschaps-

ondersteuning

Zoveel mensen, zoveel opvoeders. De perfecte ouder bestaat niet, ouders zijn immers ook ooit opgevoed en hebben hun eigen normen, waarden, patronen etc. aangeleerd gekregen.

Kinderen, jonger en ouder, zijn daarin prachtige spiegels, actie = reactie; alles is dynamisch in verbinding met de omgeving. Ze laten ouders zien waar in hun eigen ontwikkeling kwetsuren zijn opgedaan.


Kinderen ontwikkelen zich in fasen. Iedere fase brengt een wereldbeeld, verwachtingen en behoeften met zich mee. Net als het temperament van een kind, de intelligentie, de omgeving waarin het opgroeit etc. hebben deze grote invloed op hoe een kind zich ontwikkelt. Hoe meer oog er voor al deze factoren is en de (on)mogelijkheden die deze met zich meebrengen, hoe evenwichtiger een kind kan opgroeien.

Onvoorwaardelijk ouderschap is 'dragend ouderschap'. Het gaat ervan uit dat kinderen begrip en ondersteuning krijgen op dàt gebied, waar dat op een bepaald moment nodig is. Dat een kind in zijn behoefte gezien en gehoord wordt, waarbij verbale en non-verbale waardeoordelen zoveel mogelijk achterwege gelaten worden.

Ondersteuning bij sprongen, vermoeidheid en een nieuw ritme

Hartenrijk biedt voor jonge ouders ondersteuning na geboorte; 0-18 maanden

 • Leer omgaan met vermoeidheid en jouw nieuwe rol;
 • de geboorte van jou als ouder
 • Leer omgaan met verwachtingen, uitdagingen en evt. teleurstellingen
 • Leer de ontwikkelingsfasen die je kind de 1e periode doorloopt
 • Leer het waarom achter het gedrag van je kindje
 • Leer je kindje door de ontwikkelsprongetjes heen te helpen

De taal van het spiegelende kind, 18-216 maanden

Leer het gedrag van je kind te lezen en hierop effectief te anticiperen

 • Begrijp onbegrepen gedrag, driftbuien, boosheid en angst
 • Leer handvatten om je kind te ondersteunen,
 • bijv. wanneer spanning opbouwt
 • Leer wat je kind je vertelt over jezelf
 • Leer waarom je reageert zoals je reageert
 • Meer informatie? Neem gerust contact op!

Meer informatie? Neem gerust contact op!