Hartenrijk

Praktijk voor EMDR, N.E.I. therapie, psychosociale therapie en verlieskunde

Kosten

Sommige kosten blijken op langere termijn investeringen te zijn geweest...

terwijl sommige investeringen slechts kosten blijken.

Hartenrijk is aangesloten bij het Nederlands Verbond

voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen en is registertherapeut in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


De kosten voor een afspraak bedragen € 87,- per sessie tot 75 minuten. 


NB. De praktijk leert dat 1 afspraak ca. 60- 75 minuten in beslag neemt. Voor EMDR sessies kan genoemde tijd afwijken, deze worden per kwartier doorberekend.

NB. Sessies van RBCZ registertherapeuten zijn vrijgesteld van BTW.De afspraken bij Hartenrijk kunnen gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit gaat buiten het eigen risico om.

Check hiervoor je eigen verzekeringspolis / de site van het NVPA.

  • De kosten voor therapeutisch wandelweekend "Expeditie Leven" hiking kunt u hier vinden.
  • De afspraken bij Hartenrijk kunnen uiteraard ook zakelijk ingezet worden en betaald worden uit opleidings- en ontwikkelingsfonsen, persoonlijk ontwikkelbudgetten en kunnen voor bedrijven en zzp-ers als kosten worden afgeschreven. Vraag in dat geval hier een offerte aan. Ook reïntegratietrajecten zijn mogelijk. Klik hier voor meer info.

Er wordt, indien van toepassing, naast het uurtarief € 0,19 / km (excl. btw) berekend, 

dit geldt ook wanneer een andere praktijkruimte dan Donkerbroek ingezet wordt.

Afspraken die >24u voor tijd afgezegd worden, worden uiteraard niet in rekening gebracht.